Oklevél

A Magyar Borlovagok Etikai Kódexe

Amelyet a 
Balatonvin Borlovagrend tagjainak hitvallásaként 
2012. május 30-i közgyűlés ……./2012 KGY számú határozatával elfogadott.

Őfensége, a Bor lovagja vagyok, kész vagyok Őt hűen szolgálni minden erőmmel.
Azon vagyok, hogy hírnevét a világban növeljem.
Tisztelem és becsülöm borrendi társaimat, s mindenkor együttműködök velük közös céljaink megvalósítása érdekében.
Hiszek abban, hogy a Bor az élet igenlése, az egészség egyik forrása, a legősibb és legnemesebb ital, amelyet ismer az emberiség, s mély tisztelettel adózom előtte.
Minden olyan rendezvényen, ahol Bort szolgálnak fel, példát mutatok a Bor iránti tiszteletemmel, kulturált viselkedésemmel, öltözködésemmel és a Bor mértékletes fogyasztásával.
A kulturált borfogyasztásra tanítom embertársaimat, megismertetem őket a borkóstolás művészetével és a borfogyasztás szépségeivel.
Azon leszek, hogy ápoljam és őrizzem az országos és ezen belül azokat a helyi szőlészeti, borászati és gasztronómiai tradíciókat, népi, nemzeti, nemzetiségi hagyományokat amelyekből a mai modern borászat táplálkozik.
Célom az, hogy a munkám révén szerezzek jó hírnevet magamnak.
A barátság számomra cél és nem eszköz, a baráti kezet olyan baráti szellemben fogadom el, ahogy azt felém nyújtják.
Őszintén, de reálisan kritizálok és elfogulatlanul dicsérek,
mert építeni kell és nem rombolni.
Vallom a szőlő, bor iránti önzetlen szolgálat, a türelem szükségességét.
Tudom és hirdetem, hogy a borban öröm, barátság, dal és boldogság van.

 

Koczor Kálmán s.k.
Balatonvin Borlovagrend
Elnök-nagymester

Dr. Terts András s.k.
MBOSZ elnök